Przedszkola

Stowarzyszenie PADRE prowadzi pięć punktów przedszkolnych pod nazwą Promyczki.

Opieka nad dziećmi w Promyczkach jest bezpłatna.

Znajdują się one na terenie gminy Chęciny, w budynkach szkół podstawowych w Łukowej, Bolminie, Polichnie, Starochęcinach i Tokarni.

Poznaj nas bliżej:

Filozofia, cele, założenia

Program Adaptacyjny „Pomóżmy dzieciom rozwinąć skrzydła”

Projekty edukacyjne

Rekrutacja

Kącik świadomego rodzica

Punkt Przedszkolny Bolmin

Punkt Przedszkolny Polichno

Punkt Przedszkolny Starochęciny

Punkt Przedszkolny Tokarnia

Punkt Przedszkolny Łukowa