Punkt Przedszkolny Bolmin

KADRA

Anna o sobie

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, gdzie zdobyłam tytuł licencjata. Obecnie studiuję w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach na kierunku logopedia II stopnia. Czynnie biorę udział w konferencjach w celu doskonalenia zawodowego oraz warsztatach logopedycznych i mediacyjnych. Cechuje mnie cierpliwość, spokój i pozytywne podejście do wykonywanej pracy. Natomiast to, co cenię w małym człowieku to szczerość i spontaniczność. Uważam, że okres przedszkolny jest jednym z najważniejszych etapów życia dziecka, dlatego tak istotne jest ukazywanie w tym wieku wartości społecznych i empatycznych. Ważne dla mnie również jest rozwijanie kreatywności dzieci, nauka poprzez wszelkiego rodzaju zabawę. Bardzo bliskie są mi także zajęcia rytmiczne, dzięki którym można dostrzec zmiany w procesie kształcenia dzieci na różnych płaszczyznach edukacyjnych ich rozwoju. Najlepsza nagrodą po każdym dniu pracy jest radość i widoczny uśmiech na małych twarzyczkach.

Moim mottem pracy z dziećmi są słowa Franklina Delano Roosevelt: „ Nie zawsze możemy kształtować lepszą przyszłość dla naszych dzieci, ale zawsze powinniśmy kształtować nasze dzieci, dla czekającej je przyszłości ” oraz słowa Johna Lubbock: „ Nie to jest najważniejsze, aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to by wzbudzić w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś.”