Zarząd

Prezes: Jowita Prokop-Grzywna

Wiceprezes: Ewelina Stępień

Wiceprezes: o. Paweł Chmura OFMConv

Skarbnik: Marek Gołuch

Sekretarz: Marta Wnuk

Członek Zarządu: Sylwia Gołuch

Członek Zarządu: Bartłomiej Glita