Klauzula informacyjna – warsztaty

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Stowarzyszenie „PADRE” Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: padre.checiny@gmail.com
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji usług Organizatora za pomocą systemu Google Docs, polegających na: rejestracji na szkolenie oraz prawidłowej obsługi szkolenia, w tym przesyłania komunikatów dotyczących szkolenia w formie wiadomości e-mail lub sms.
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do dnia zakończenia warsztatów.
  6. Administrator nie przekaże Twoich danych żadnym odbiorcom.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

*          Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.