Punkt Przedszkolny Tokarnia

KADRA

WiolaWioleta o sobie

Ukończyłam studia na Wszechnicy Świętokrzyskiej o kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Swoją przygodę w pracy z dziećmi rozpoczęłam 7 lat temu, zaczynając pracę w CKiS w Chęcinach – filia świetlica w Ostrowie. W 2012 r. skończyłam kurs na animatora grup zabawowych i podjęłam współpracę z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. Amosa Komeńskiego. W ramach podjętego projektu prowadziłam zajęcia z dziećmi od 1-5 roku życia oraz z ich rodzicami. Dużym wyróżnieniem dla mnie było zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego, gdzie przed Prezydentem Bronisławem Komorowskim w postaci prezentacji przedstawiłam potrzebę tworzenia grup zabawowych w Polsce.
Ciągle podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w warsztatach i kursach doskonalenia zawodowego. Cechuje mnie cierpliwość, spokój i optymistyczne nastawienie do pracy. Moim celem w pracy z dziećmi jest pomoc w kreatywnym ich rozwoju. Najważniejsze dla mnie w pracy jest dostrzeganie zmian w procesie kształcenia małego człowieka oraz satysfakcja, że miałam w tym mały udział. Najbardziej w dzieciach cenię szczerość i spontaniczność w zabawie jak i różnych zajęciach. Ich wyobraźnia i pomysły oraz sposób rozwiązywania codziennych zmagań w życiu społecznym zaskakuje mnie każdego dnia.
Moim mottem są słowa Matki Teresy z Kalkuty: „Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu. Ale bez niej ocean byłby uboższy.”