Punkt Przedszkolny Polichno

KADRA

Kinga o sobie…

IMG_8249

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, gdzie zdobyłam tytuł magistra. Ponadto brałam udział w wielu warsztatach w celu doskonalenia się w dziedzinie pedagogicznej. Zdobyta wiedza podczas studiów w połączeniu z praktykami pozwoliły mi podnieść swoje umiejętności oraz kwalifikacje. Przygodę z nauczaniem w przedszkolu zaczęłam w listopadzie 2013 roku.

Swoją przyszłość zawodową od najmłodszych lat wiązałam z nauczaniem i wychowywaniem najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym, czy też w młodszym wieku szkolnym, a sprawczynią tego postanowienia była „moja Pani” z podstawówki, która zawsze fascynowała mnie jako nauczyciel. Bardzo lubię obserwować postępy dzieci w ich rozwoju. Myślę, że moje predyspozycje do nauczania oraz nawiązywanie dobrego, ciepłego kontaktu z dziećmi pozytywnie wpływają na ich edukację.

Cechuje mnie duży spokój, cierpliwość i dokładność. Cieszy mnie wspólne odkrywanie z dziećmi tego co nowe i nieznane. Dbam o to, żeby dzieci były szczęśliwe w przedszkolu i lubiły do niego przychodzić.