Koncert zespołu TESTIMONIUM – relacja

Lut 28

Koncert zespołu TESTIMONIUM – relacja

W ostatnią niedzielę lutego (24.02.2013 r.) gościliśmy w naszym kościele zespół ewangelizacyjny TESTIMONIUM z Katowic. Ich występ na nowo uświadomił nam, że Wielki Post to nie tylko wyrzeczenie, ale przede wszystkim czynienie dobra, tak jak to mówi Prorok Izajasz 58, 5-8:

„Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie – czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej postem, który Ja wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie”.

Koncert zespołu TESTIMONIUM pokazał, że zawsze mamy się radować w Panu, a okres liturgiczny, który przeżywamy polega także na wdzięczności i uwielbieniu Boga w Jego odkupieniu nas za cenę Jego Krwi.

Członkowie zespołu poprzez śpiewane piosenki, wprowadzali nas w osobistą relację z Jezusem. Dawały one dużo do myślenia i skupieniu się na tym, co najważniejsze.

Muzycy zadbali również o urozmaicenie koncertu poprzez różnego rodzaju konkursy z nagrodami. Tematyka pytań konkursowych dotyczyła przede wszystkim Pisma Świętego.

Na koncercie obecni byli przede wszystkim ludzie zaprzyjaźnieni z nami i pacjenci Ośrodka „San Damiano”. Pomimo niedużej frekwencji (ok. 50-60 osób), artyści byli zauroczeni naszym miejscem i panującą rodzinną atmosferą, którą często podkreślali.

Również po słuchaczach było widać duże zaangażowanie i „chłonięcie” Bożych treści.

Dziękujemy Bogu za ich obecność i życzymy obfitości Bożej łaski na każdy dzień.

o. Tomasz Trawiński

One comment

  1. TAKTOJA /

    „Alina Alina Alina…”

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *